ב. מינקוביץ עורכי דין ונוטריונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרויקטים

 

פרויקט בנייה בתל אביב-יפו בשטח "הגוש הגדול"

 
החל משנת 1988 המשרד מייצג בעלי זכויות במקרקעין בשטח "הגוש הגדול" בצפון תל אביב-יפו. המשרד ריכז בעלי זכויות במקרקעין לצורך ייחוד זכויותיהם בעיקר במבנן 2 שבגוש הגדול. הייצוג כרוך במו"מ מורכב, בהליכי תכנון, לרבות הכנת תכנית בנין עיר לעיצוב אדריכלי, התקשרות עם מתכננים לביצוע הבנייה, הוצאת היתרי בנייה, והתקשרות עם קבלנים לביצוע בניה בדרך של "בניה עצמית" או "עסקאות קומבינציה".

המשרד מטפל בכל היבטי המס, תשלומי האיזון ורישום הזכויות בלשכת רישום מקרקעין.
בשלב בנייה כ- 300 יחידות דיור.
 

פרויקט בנייה בראשון לציון - מערב

 
המשרד ייצג בעלי זכויות במגרשים בתחום תכנית רצ/4/3/2/1. המשרד טיפל בריכוז בעלי הזכויות ועריכת הסכמי שיתוף בניהם, התקשרות עם בנק נותן ליווי בנקאי למימון הבניה, עריכת חוזים עם קבלנים לבניית 22 קוטג'ים וכ- 80 יחידות דיור.
 

פרויקט בנייה בראשון לציון – מזרח

 
המשרד ייצג בעלי זכויות במגרשים לבניה של כ-120 יחידות דיור, המשרד טיפל בריכוז בעלי הזכויות ועריכת הסכמי שיתוף בניהם, התקשרות עם בנק נותן ליווי בנקאי למימון הבניה, תכנון הבניינים, ומתן ייעוץ בכל היבטי המס.
 

פרויקט בנייה בפתח – תקווה

 
המשרד ייצג בעלי מגרשים וחברות קבלניות לבניית כ- 300 יחידות דיור. המשרד טיפל בנושאי התכנון, שינוי תכנית בנין עיר, שינוי ייעוד מגרשים, עריכת חוזים עם קבלנים, מתכננים, קוני דירות ועסק בכל הנושאים המתייחסים לביצוע הבניה, אכלוס הדירות ורישום בלשכת רישום מקרקעין.
 

פרויקט בנייה בפתח – תקווה

 
ייצוג הבעלים וחברות קבלניות בבנייה במסגרת "עסקת קומבינציה" בהיקף של 60 יחידות דיור. המשרד נותן ייעוץ בכל נושא התכנון, שינוי תכנית בנין עיר, שינוי ייעוד, התקשרות עם קבלנים, מתכננים, קוני דירות ונושאים המתייחסים לביצוע, אכלוס דיירים ורישום בלשכת רישום מקרקעין.
 

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה בתל אביב-יפו

 
המשרד מייצג בעלי דירות ויזמים קבלנים שנבחרו על ידי בעלי דירות לביצוע תמ"א 38 הריסה ובניה בהיקף של כ- 150 דירות. הייצוג כולל ייעוץ בבחירת צוות תכנון, פיקוח ושמאות מקרקעין לבדיקת כדאיות כלכלית וחלוקת זכויות בין בעלי הדירות. בחינת זכויות במקרקעין, קבלת מידע ממחלקת הנדסה של עיריית תל אביב-יפו ביחס לזכויות בנייה, פגישות עם צוות תכנון של עיריית תל אביב-יפו, ניהול משא ומתן עם קבלנים, עריכת חוזים בין היזם והקבלן לבין בעלי הדירות, טיפול במיסוי מקרקעין, ליווי בנקאי, רישום בלשכת רישום מקרקעין.
 

פרויקט הכנת תכנית חדשה בתל אביב-יפו

 
המשרד מייצג בעלי דירות לצורך הכנת תכנית בניין עיר חדשה לבניית כ- 350 דירות. הייצוג כולל ייעוץ בבחירת צוות תכנון, פיקוח ושמאות מקרקעין לבדיקת כדאיות כלכלית וחלוקת זכויות בין בעלי הדירות. בחינת זכויות במקרקעין, קבלת מידע ממחלקת הנדסה של עיריית תל אביב-יפו ביחס לזכויות בנייה, פגישות עם צוות תכנון של עיריית תל אביב-יפו, ניהול משא ומתן עם יועצים, עריכת חוזים עם יועצים, טיפול במיסוי מקרקעין, ייצוג במוסדות התכנון ובבתי משפט לעניינים מנהליים, רישום בלשכת רישום מקרקעין.
 

פרויקט פינוי בינוי ב"ראש העין"

 
המשרד מייצג בעלי זכויות במקרקעין לצורך פרויקט בניה של פינוי בינוי באזור הישן המרכזי של ראש העין הידוע כמע"ר ראש העין, בהיקף בניה של כ-800 יח"ד.

המשרד טיפל במשא ומתן עם מנהל מקרקעי ישראל, עיריית ראש העין, הועדה המקומית לתכנון ובניה, החברה הכלכלית לראש העין, ובכל סוגיות הפינוי הפיתוח והבינוי.

המשרד טיפל ומטפל בהגשת תביעות משפטיות לפינוי במקרקעין. בוצעו למעלה מ-80 פינויים חלקם בדרך של הגשת תביעות פינוי לבית המשפט והליכי הוצאה לפועל. המשרד נתן ייעוץ ביחס להתקשרות עם המוסדות הממשלתיים והמוניציפאליים בנושא תכנית בנין עיר, לרבות שינוי תכנית בנין עיר לצורך תוספת יחידות דיור.

המשרד טיפל בייצוג בפני מוסדות התכנון, וועדות ערר ובתי משפט, בעריכת חוזי מכר בין קבלנים לרוכשי דירות ושטחים מסחריים, ובין היזם למפונים.

המשרד טיפל בכל היבטי המס, לרבות פטור מתשלומי המס, וקבלת אישורים לאכלוס.
 

פרויקט הקמת הישוב " כוכב יאיר-צור יגאל"

 
הישוב כולל כ- 1,250 יחידות דיור. הישוב הוקם על ידי פיתוח כוכב-יאיר אגודה שיתופית בע"מ, ועל ידי עמותת כוכב יאיר. הטיפול המשפטי התבצע על ידי המשרד ממסד עד הטפחות, בתחום התכנון, הפיתוח, בניית הבתים, בניית מבני הציבור, כל התשתיות כגון; כבישים, מדרכות, קאונטרי קלאב, בתי ספר, גני ילדים, וכיו"ב.

הטיפול המשפטי כלל, עריכת חוזים עם מינהל מקרקעי ישראל, מתכננים, יועצים, מפקחים ונותני שירותים. הכנת מכרזים וחוזים עם חברות קבלניות, חברות לביצוע עבודות פיתוח וכיו"ב.

המשרד טיפל בכל הכרוך בהקמת היישוב, החל בשלב ההתקשרות לגבי המקרקעין עם מינהל מקרקעי ישראל, הכנת תכנית בנין העיר, השלמת הבניה ומסירת התשתיות והשטחים הציבוריים לרשות המקומית.

ייצוג משפטי בהכנת חוזים בין המשתכנים לבין הקבלנים, ייצוג בהליכים משפטיים נגד קבלנים, חייבים, מוסדות ממשלתיים משרדי ממשלה וכיו"ב. ייעוץ בהתקשרות עם המוסדות והרשויות המוסמכות, וייצוג בהליכים משפטיים בערכאות שונות ובהליכי בוררות.
 

פרויקט בנייה בישוב "צור יגאל"

 
המשרד נתן יעוץ משפטי ל- 3 עמותות שעסקו בהקמת הישוב. הישוב כולל כ- 1,350 יחידות דיור. הייצוג כלל, בין היתר, מו"מ והסכמים עם חברת שיכון ופיתוח בע"מ (בנושאי תשתיות), עם קבלנים בנושאי בניה ופיתוח, עם משרד הבינוי והשיכון בנושאי הפרוגרמה של המשרד וכו'. הטיפול המשפטי כלל עריכת חוזים עם יחידים לבניית הבית, עם היועצים והמתכננים השונים, וליווי שוטף בביצוע הפרוייקט.
 

פרויקט בניית הישוב " צור יצחק"

 
המשרד טיפל ומטפל בשתי עמותות העוסקות בבניית כ- 225 יחידות דיור בישוב צור יצחק.

הייצוג כולל בין היתר טיפול בשינוי תכנית בנין עיר, מכרזים, משא ומתן עם משרד הבינוי והשיכון, חברת "ערים" חברה ממשלתית לפיתוח, מו"מ והתקשרויות עם קבלנים, משתכנים וליווי שוטף לפרויקט, לרבות התייחסות לכל התשתיות המוקמות בישוב כישוב חדש, הכרוך בתכנון ובבניה ממסד עד טפחות.
 

בניה ופיתוח באלפי מנשה – "כפיר יוסף"

 
המשרד ארגן קבוצת התיישבות בישוב אלפי מנשה הידוע כפרויקט כפיר יוסף, הכולל 60 יחידות צמודות קרקע.
 

הקמת שכונת מגורים לעולים ברמלה (כ- 200 יחידות דיור)

 
המשרד ייצג את עמותת ג.א.ל. עמותה לעולים אקדמאיים יוצאי ברית המועצות לשעבר. עמותה הגדולה והפעילה ביותר מבין עמותות העולים אשר הוקמו לצורך בניה והתיישבות. העמותה בנתה עבור כ-2500 משפחות. המשרד נתן ייעוץ לעמותה בהתקשרויות עם קבלנים לבניית פרויקטים של בניה בעיר רמלה בהיקף של כ- 200 יחידות דיור.

הליווי המשפטי כלל הכנת כל מערכת החוזים והמכרזים להקמת שכונת המגורים, לרבות, חוזים עם מוסדות ציבוריים, מפתחים, קבלנים, משתכנים, נותני שירותים ויועצים.
 

פרויקט הקמת שכונת מגורים לעולים בלוד (כ- 250 יחידות דיור)

 
המשרד ייצג את עמותת ג.א.ל. עמותה לעולים אקדמאים יוצאי ברית המועצות לשעבר. עמותה הגדולה והפעילה ביותר מבין עמותות העולים אשר הוקמו לצורך בניה והתיישבות. המשרד נתן ייעוץ לעמותה בהתקשרויות עם קבלנים לבניית פרויקטים של בניה בעיר לוד בהיקף של כ- 250 יחידות דיור.

הליווי המשפטי כלל הכנת כל מערכת החוזים והמכרזים להקמת שכונת המגורים, לרבות, חוזים עם מוסדות ציבוריים, מפתחים, קבלנים, משתכנים, נותני שירותים ויועצים.
 

פינוי בינוי ברחובות אפריים ומנשה ברמת גן

 
המשרד ייצג דיירים מול חברת "דיור לעולה בע"מ", לרבות ייצוג בתי המשפט בתביעות פינוי וסילוק יד. עריכת חוזים לפיהם בעלי זכויות בדירות מפונות קיבלו דירות חדשות.
 

פרויקט "נווה שרת" חולון

 
המשרד נתן ייעוץ משפטי לקבלנים בבנית כ- 100 יחידות דירות, וטיפול בכל הנושאים הרלבנטיים בהקשרים המוניציפאליים, התקשרות עם קוני דירות ורישום זכויותיהם בלשכת רישום מקרקעין.